dimecres, 5 de novembre del 2014

La versó de 'L'estaca' en català i basc que els veïns d'Urretxu Zumarraga dediquen a Catalunya