dimarts, 31 de gener del 2012

Hi ha mestres que saben ensenyar però no saben aprendre. El mestre que només sap ensenyar i no sap aprendre no és un bon mestre.


Concha Buika (Palma 1972)